Hướng dẫn Sự Dụng Phần Mềm Chấm Công Wise Eye V5

Hướng dẫn Sự Dụng Phần Mềm Chấm Công Wise Eye V5

Hướng dẫn Sự Dụng Phần Mềm Chấm Công Wise Eye V5

04/19/2016 17:15:00 / Đăng bởi Trương Quốc Long / (10) Bình luận

Wise Eye V5 được sử dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng  và các máy chấm công bằng dấu vân tay nhãn hiệu Wise Eye, Ronald Jack đang thịnh hành trên thị trường.
Wise Eye V5  quản lý dữ liệu thẻ, dữ liệu vân tay của nhân viên. Chúng ta có thể tải dữ liệu vân tay, dữ  liệu thẻ về máy tính. Dữ liệu này hoàn toàn được tải lên máy chấm công trong trường hợp thay đổi máy hoặc cần chuyển dữ liệu đến các máy khác cùng loại đối với một công ty, nhà xưởng sử dùng nhiều máy chấm công.
 Phần mềm Wise Eye V5 được kết nối với máy chấm công dưới các chuẩn RS232/RS485, USB host và RJ45 (mạng LAN, WAN. Chúng ta có thể dùng IP hoặc tên miền). Trong trường hợp RJ45, phần mềm có tích hợp công nghệ EU, nhờ đó máy chấm công có thể đẩy dữ liệu một cách tự động về phần mềm. Dữ liệu tự động bao gồm dữ liệu nhân viên, dữ liệu thẻ, bản ghi dữ liệu chấm công và bản ghi sự kiện khác.
 Phầm mềm Wise Eye V5 quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng  thời gian.

1 ) Khai báo máy chấm công  

 Từ menu  --> Máy chấm công --> Khai báo máy chấm công 

2 ) Khai báo máy chủ
Vô menu máy chấm công à thông tin máy chủ 

* Cài đặt thông tin máy chủ :
* Cổng máy chủ : nhập port đã khai báo trên máy chấm công ( VD : 8000)
* Địa chỉ mạng : nhập địa chỉ IP của máy tính dang cài phần mêm ( máy tính phải đặt IP tĩnh )

Sau khi đã cài đặt thành công à khi mở phần mềm chấm công lên à Biểu tượng máy tính sẽ sáng đèn màu vàng lên à dữ liệu chấm công và nhân viên sẽ tự động tải về

3 ) Nhập tên nhân viên
Vào menu Dữ Liệu à Quản lý nhân viên


        -> Bấm chọn vào dòng Nhân Viên Mới à Nhập tên vào cột Tên Nhân Viên ( Có thể gõ dấu tiếng việt )và cột Tên Chấm Công ( Không có dấu ), nhập đầy đủ thông tin nhân viên click chuột chọn Cập nhật
 để lưu tên nhân viên

Phần mềm chấm công tiếng Việt

4 )Tải nhân viên lên máy chấm công ( khi chấm công trên máy sẽ hiện tên )
Click chọn  Tạo lệnh cho máy chủ ->  chọn nhân viên ->chọn máy chấm công -> chọn thực hiên

phần mềm wise eye

5 ) Khai báo phòng ban
Vào menu du liệu à khai báo phòng ban

  • Thêm phòng ban mới : chọn phòng ban  rồi nhấn thêm

Nhập tên phòng ban à nhấn đồng ý
Muốn sửa hoặc xóa phòng ban đã tạo  -> bấm chọn phòng ban cần sửa ( xóa ) -> nhấn sửa ( xóa)

Chuyển nhân viên vào phòng ban
 Vào menu Dữ liệu à quản lý nhân viên àđánh dấu check vào nhân viên cần chuyển ban 

-> nhấn đổi phòng ban -> màn hình hiện ra kế bên à Chọn Phòng Ban Cần Đưa Nhân Viên Vào
->Click chuột vào Chọn một phòng ban rồi nhấp chuột tại đây
  Cài Đặt Chấm Công
=> Từ Menu  -> Cài Đặt Chấm Công
I ) Khai báo cách  chọn giờ ( như hình bên dưới )

1-TĐ-HC ( Chọn giờ tự động- Trong ngày ): chọn cách khai báo này khi trong ngày có thể làm nhiều ca (chấm 4 hoặc 6 lần trong 1 ngày) . Ví dụ: Sáng vào chấm 1 lần  vàoà trưa chấm 1 lần ra, đầu giờ chiều chấm vàoà chiều kết thúc làm việc chấm ra (4 lần ) . Chấm 6 lần thì thêm vào tang caàra tang ca….  Phần mềm sẽ lấy giờ dầu là giờ vào , giờ kế tiếp là giờ ra . Phần mềm căn cứ theo giờ xác định CA được nhập trong phần Khai Bao Ca Làm Việc để tính toán .Các cặp giờ sẽ chạy theo 3 thông số : ( như hình dưới)

2-IDM (Vào ra theo số máy chấm công ) chọn cách khai báo này khi sử dụng 1 máy chuyên vào 1 máy chuyên ra. Số máy Lẻ là máy vào , số máy chằn là máy ra  trên phần Khai Báo Máy Chấm Chấm Công.
3-PGio ( Theo khoảng giờ ) muốn trên báo cáo giờ của nhân viên thể hiện đúng cột vào hoặc ra khi  thiếu vào hoặc ra thì chọn cách khai báo này, lưu ý chỉ chấm 2 hoặc 4 lần trong ngày theo giờ hành chánh .
        Chọn phân giờ (như hình dưới) 

Khoảng giờ vào ra
   Bắt đầu vào…… kết thúc vào : khai báo khoảng thời gian cho cột Vào .
   Bắt đầu ra…… kết thúc ra : khai báo khoảng thời gian cho cột Ra .
4-( giờ đầu giờ cuối trong ngày )Trên máy chấm công có thể chấm rất nhiều lần trong ngày ,và nếu chọn khai báo này phần mềm tự động lấy giờ chấm đầu tiên và giờ chấm cuối cùng trong ngày để tính công. ( không chạy qua đêm)
5-CICO ( Theo phím vào, phím ra trên máy chấm công )
6-TĐ-QĐ ( Theo tự động ) Giống TĐ-HC nhưng chạy được chấm công qua đêm , vd: làm 3 ca có ca thứ 3 là ca qua đêm như 22h00à06h00. Số chu trình chuyển ngày là 1.

II) Khai Báo Ca Làm Việc

Chọn Khai báo chung  Nhấn Thêm mới để khai báo ca làm việc mới
Đặt Mã Ca ( vd : HC )
Đặt giờ vào ra cho ca mới tạo ( HC)
Nhập thời gian nghỉ trưa ( nếu có )
Khai báo Bắt đầu giờ vào để hiểu ca, Kết thúc giờ vào để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Vào Bắt đầu giờ vào để hiểu ca, Kết thúc thúc giòe vào để hiểu ca  sẽ là cơ sở cho giờ Ra . Tức là hai giờ Vào Ra của nhân viên rơi vào khoảng khai báo nào thì sẽ xác định nhân viên đang làm việc tại ca đó.
Nếu quên chấm vào hoặc ra vẫn tinh ra công thì điền vào Không có giờ vào hoặc giờ ra thì tính tổng: ... tuy theo quy định
     ***VD: ta tạo ca làm việc hành chánh mã ca là HC , giờ làm việc từ 7h30à 17h00 ta khai báo như sau :
        + Mã ca : HC
        + Giờ vào làm việc : 08:00
ca làm việc : 17:00
        + Giờ bắt đầu ăn trưa : 12:00+ Giờ kết thúc ăn trưa: 13:00 
        + Bắt đầu vào  06:00                 + Kết thúc vào  10:00
        + Bắt đầu ra  10:01                    + Kết thúc ra  23:59
Cho phép đi trể hoặc về sớm bao nhiêu phút phụ thuộc vào quy định công ty cho phép , qua tab  Đi trễ, Về sớm để cài đặt.

- Nếu có tăng ca trước hoặc sau giờ làm việc bao nhiêu phút thì đánh dấu check v và đặt số phút vào: qua tab Thông  số tăng ca để cài đặt. 

  • Khai báo xong ta nhấn Lưu

  • Nếu ca làm việc là qua đêm thì dánh dấu check vào ô Ca qua đêm

III )  Khai Báo Lịch Trình Làm Việc
Vao menu Cài đặt chấm công à Khai báo lịch trình làm việc

-> Chọn Thêm mới       
Nhập tên lịch trình vào ô Tên lịch trình
Cách chọn vào ra : chọn 1 trong 6 lựa chọn phu thuộc vào ca làm việc
Nhấn lưu

  • Bấm thêm ca vào lịch trình -> đánh dấu check vào các ca của lịch trình đó -> chọn các ngày trong tuần -> nhấn đồng ý

4 ) Sắp xếp lịch trình cho nhân viên
Vào Menu CHẤM CÔNG à SẮP XẾP LỊCH TRỈNH CHO NHÂN VIÊN
Nhấn chọn cây thư mục phòng ban công ty để hiện ra toàn bộ nhân viên cty đánh dấu CHECK vào nhân viên cần tạo lịch trình
Nhấn vào nút MŨI TÊN để chọn lịch trình cho nhân viên vừa chọn

Nhấn    Nhấn CẬP NHẬT để lưu lại  
   Xuất  Báo Biểu
)Vào    menu Báo biểu à xem công và xuất báo biểu

2 ) Chọn phòng ban cần xem công -> đánh dấu check vào tất cả nhân viên cần xem ->chọn ngày cần xem công -> bấm vào nút-Xem Công

3 ) Xuất ra file excel : bấm chọn Xuất Báo Biểu . Phần mềm se xuất ra nhiều dạng
xuất lưới

b) xuất chi tiết:

Còn nhiều dạng bảo biểu khác nữa Click vào bảo tượng excel để xuất ra.

Công ty GTE Vietnam cung cấp, lắp đặt máy chấm công, kiểm soát cửa với dịch vụ chu đáo nhất
Tell: 04-37525268
Hotline: 0934395989
YD & Skype: work_by_heart

Bình luận:

Exparge

12/15/2022 17:51:53

buy cheap cialis online Otherwise, oxygen use ultimately falls below a critical threshold, and dysfunctional myocardium becomes unsalvageable

wapViania

12/02/2022 03:01:49

2002, colon cancer Akhter et al cialis 20 mg INFINITI detects 15 variant alleles Additional file 1 Table S1 and the CYP2D6 genotypes of the patients were determined based on the combination of wild type wt and variant type vt alleles and translated into four predicted CYP2D6 phenotype groups ultra rapid metabolizers UM; gene duplication positive, no inactive variants, extensive normal metabolizers EM; no variants or only one decreased activity allele, intermediate metabolizers IM; two decreased activity alleles or one active and one inactive allele, and poor metabolizers PM; two inactive alleles

kirmHicky

10/25/2022 18:13:26

Pierre BdjhnpgpINUsxnGUI 5 29 2022 buy cialis online usa

Encoulp

08/22/2022 21:04:29

stromectol cena Amoxicillin With Metamucil

Effesse

04/02/2022 03:48:27

cialis crise cardiaque https://oscialipop.com - Cialis Fi O of less than is generally safe b. Xxippq Xjyolr Cialis Ayepfl In addition you will learn strategies for communication and for conflict resolution. Dlnknm https://oscialipop.com - Cialis Yuahyy viagra oficial

Khổng thị yến

07/17/2018 17:36:29

Cho em hỏi với ạ công ty em có ca đêm từ 19:00 đến 4:30 sáng hôm sau. Tháng 7 này máy chấm công không đọc được ca đêm vậy cho em hỏi phải sử lý như thế nào

Đinh Thị Hạnh

03/19/2018 09:30:42

cho em hỏi, khi mình lỡ xóa mất tên và mã số nhân viên trên danh sách nhân viên thì lấy lại bằng cách nào ạ.

Nguyễn Thị Kim Nhẫn

09/04/2017 19:59:09

cho mình hỏi tại sao khi dky cho nhân viên mới rồi ,lấy vân tay roi ,may cham cong thi nhận roi mà khi tải về vân không có biểu chấm công của nhân viên vậy? 0907250265

Nguyễn Thị Kim Nhẫn

09/04/2017 19:59:06

cho mình hỏi tại sao khi dky cho nhân viên mới rồi ,lấy vân tay roi ,may cham cong thi nhận roi mà khi tải về vân không có biểu chấm công của nhân viên vậy? 0907250265

hồng nhung

12/22/2016 14:57:49

dạ cho em hỏi: Nếu muốn khai báo công nhân thai sản đủ 6 tháng,nuôi con nhỏ dưới 12 tháng đc về sớm 1 tiếng (7:30- 15h30') mà khi xuất công ra vẫn đủ 8 tiếng phải làm như thế nào ạ. - công ty em từ thứ 2-t6 vẫn làm h hành chính bình thường (7h30 - 16h30), nhưng chỉ riêng thứ 7 là có thay đổi (sáng 7:30-11:30, trưa chỉ từ 12:00- 1600),vậy nên khi máy em xuất công ra thì thiếu mất nữa tiếng. mong add chỉ giúp em với, em mới vào công ty làm thôi nên chưa rành lắm.hic em cảm ơn nhiều ạ

Gửi bình luận:

Tin tức mới nhất

Dịch Vụ

Lắp đặt khóa tủ locker giá rẻ
Cung cấp lắp đặt khóa liên động cho phòng sạch
Thi công hệ thống mạng - điện thoại
Lắp đặt máy chấm công tích hợp chuông báo giờ tự động
Lắp đặt máy chấm công ở Hà Nội chất lượng nhất
Tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị , lắp đặt hoàn thiện hệ thống camera giám sát

KÊNH YOUTUBE GTE VIETNAM

0934395989