Chứng nhận

Chứng nhận đại lý bán hãng của hãng KJTECH tại Việt Nam Chứng nhận đại lý phân phổi thiết bị của hãng Pongee ( Pegasus ) Tại Việt Nam Chứng nhận đại lý của hãng KeriSystem tại Việt nam
0934395989