Tin tức an ninh

Lịch sử của các thiết bị nghe trôm

Lịch sử của các thiết bị nghe trôm

4/19/2016 5:13:00 PM / Đăng bởi Trương Quốc Long / (0) Bình luận

An toàn thông tin là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp, của tổ chức, và của quốc gia, trong quân sự thì thông tin tình báo chính xác là 1 trong 3 yếu tố quyết định đến thắng lợi của 1 cuộc chiến [Đọc tiếp]

Lắp đặt hệ thống tuần tra bảo vệ khắc phục tối đa lỗ hổng an ninh

Lắp đặt hệ thống tuần tra bảo vệ khắc phục tối đa lỗ hổng an ninh

4/19/2016 5:13:00 PM / Đăng bởi Trương Quốc Long / (0) Bình luận

Ngoài mục đích kiểm tra sự nghiêm túc của nhân viên bảo vệ, hệ thống tuần tra bảo vệ còn giúp khắc phục tối đa các “lỗ hổng an ninh” khó nhìn thấy trước. Sử dụng hệ thống tuần tra bảo vệ, người quản lý sẽ biết chính xác thời gian bảo vệ đi tuần tại 1 điểm nhất định do mình chỉ định như kho bãi, nhà xưởng,... [Đọc tiếp]